Folia Historica Bohemica 29/1 Zobrazit větší

Folia Historica Bohemica 29/1

ISSN 0231-7494

Nový produkt

Historický ústav, Praha 2014

Více informací

Není skladem

130 Kč s DPH

Logo GP WebPay Logo: Akceptovány typy platebních karet

Parametry

Rok vydání 2014
Autor Jiří MIKULEC

Více informací

OBSAH


I. STUDIE
Jan Ki l i á n
Vojenské násilí ve městech za třicetileté války. Se zvláštním přihlédnutím
k Plzeňsku
Military Violence in Towns during the Thirty Years’ War. With
Special Consideration of the Plzeň Region ................................................ 5–29
Martin Ba k e š
Mimořádná diplomatická mise Adolfa Vratislava ze Šternberka.
Švédské království v polovině 70. let 17. století očima císařského
vyslance
Special Diplomatic Mission of Adolf Vratislav of Sternberg. The
Kingdom of Sweden in the mid-1670s, seen by the Emperor‘s
Ambassador .............................................................................................. 31–62
Pavel P ump r
Struktura moravského duchovenstva ve světle nejstaršího katalogu
kléru olomoucké diecéze z roku 1745/1746
Structure of the Moravian Clergy in the Light of the Oldest
Catalogue of the Olomouc Diocesan Clergy from 1745/1746 ............... 63–100

II. MATERIÁLY
Ondřej Po d a v k a
Památník Zdeňka Brtnického z Valdštejna z let 1591–1600
Album of Zdeněk Brtnický of Waldstein from 1591–1600 .................. 103–132
Jiří M. Ha v l í k
Diarium Kinsky 1663–1672. Klíče k Františku Oldřichovi Kinskému
(1634–1699)
Diarium Kinsky 1663–1672. The Keys to Franz Ulrich Kinsky
(1634–1699) ........................................................................................ 133–165
Folia Historica Bohemica 29, č. 1 Praha 2014

III. LITERATURA
Mirek ČEJKA – Hana BOČKOVÁ (edd.), Jan Blahoslav. Čtyři menší
spisy (Brno 2013)
Jiří J u s t .............................................................................................. 169–172
Luc DUERLOO , Dynasty and Piety. Archduke Albert (1598–1621)
and Habsburg Political Culture in an Age of Religious Wars
(Ashgate 2012)
Irena Ko zma n o v á .......................................................................... 172–177
Historie – otázky – problémy 3, č. 1: Turek, Švéd a Prajz. Vojenský
živel versus město a venkov českého raného novověku (Praha
2011)
Jan Bo u č e k ....................................................................................... 177–181
Arndt SCH REIBER, Adeliger Habitus und konfessionelle Identität.
Die protestantischen Herren und Ritter in den österreichischen
Erblanden nach 1620 (Wien – Köln – Weimar 2013)
Jiří Hr b e k ......................................................................................... 181–185
Urszula KICIŃSKA, Wzorzec szlachcianki w polskich drukowanych
oracjach pogrzebowych XVI wieku (Warszawa 2013)
Jiří Wo l f ............................................................................................ 185–189
Jan Al Saheb, Moravští nekatolíci a Těšínsko v předtolerančním
období. Edice vybraných dokumentů (Český Těšín 2013)
Jiří Mi k u l e c ...................................................................................... 189–191