Sleva! Folia Historica Bohemica 28/1 Zobrazit větší

Folia Historica Bohemica 28/1

ISSN 0231-7494

Nový produkt

Historický ústav, Praha 2013

První číslo 28. ročníku časopisu Folia Historica Bohemica obsahuje pět studií z různých oblastí, dále jeden příspěvek v rubrice Materiály, jeden text v oddíle Historikové raného novověku a pět recenzí. 

Více informací

Skladem

65 Kč s DPH

-50%

130 Kč s DPH

Logo GP WebPay Logo: Akceptovány typy platebních karet

Parametry

Rok vydání 2013
Autor Jiří MIKULEC

Více informací

První studie se Mlady a Martina Holých pod titulem, K rozmnožení cti a chvály Boží a ku prospěchu vlasti. Mikuláš Walter z Waltersperku († 1578) a jeho studijní nadace, se zabývá nadací založenou na základě testamentu Mikuláše Waltera z Waltersberku. Popisuje jednak okolnostmi jejího ustavení a pak se zabývá osobami stipendiátů (18 osob z období 1600–1618), sleduje jejich regionální původ, etnický a konfesionální profil a také jejich další osudy.
V dalším příspěvku Normy a konflikty. Předbělohorští hudebníci ve světle právních pramenů sleduje jeho autorka Josefína Matyášová na základě soudních pramenů, kdy hudebníci přicházeli do konfliktu se zákonem. Řeší také obecnější problémy právního postavení putovních hudebníků a zaměřuje se i na normativní prameny vztahující se k jejich působení a chování.
Jiří Hrbek si v článku Rezidenční síť členů valdštejnského rodu v 17. a 18. století, klade otázku, jaká sídla jednotliví Valdštejnové preferovali, jak je budovali a jak je užívali. Podává přehled o jejich zámcích v Čechách, sleduje, jaký dojem vzbuzovaly u hostů. 
Studie Jiřího Kubeše, Zápas o funkci nejvyššího štolmistra na dvoře císařovny vdovy Eleonory Gonzagové. Edice důvěrné korespondence bratří Ditrichštejnů z roku 1683 sleduje úsilí Filipa Zikmunda Ditrichštejna o získání funkce nejvyššího hofmistra na dvoře císařovny vdovy. Na studii navazuje edice 16 dopisů mezi Filipem Zikmundem a jeho bratrem Ferdinandem. 
Eduard Maur v příspěvku Stavba Klášterského mlýna ve Svaté Dobrotivé v letech 1701–1702. Rozbor a edice účtu přibližuje podrobný účetní pramen ke stavbě mlýna, který je zde připojen i v edici. Její rozbor pak přibližuje dobové stavební a technické postupy, rozebírá původ a postavení řemeslníků pracujících na stavbě a dává také nahlédnout do tehdejšího vrchnostenského hospodaření. 
Příspěvek v rubrice Materiály Rukopisná kultura Čech 17. a 18. století v zrcadle muzejních sbírek z ruky Aleny A. Fidlerové vznikl v souvislosti s Repertoriem rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek v Čechách. Shrnuje sumárně údaje o jazycích a žánrech dochovaných rukopisů a rozebírá důvody, proč byly pořizovány a jak sloužily. 
Do rubriky Historikové raného novověku přispěla Markéta Holubová medailónkem Jubilující Anna Fechtnerová, v níž u příležitosti 95. narozenin této historičky představuje její práci, je zde také zařazena její bibliografie za posledních 15 let. Nakonec do rubriky Literatura byly zařazeny recenze na knižní publikace.