Sleva! Historická geografie 40/1 Zobrazit větší

Historická geografie 40/1

ISSN 0323-0988

Nový produkt

Historický ústav, Praha 2014

Více informací

Skladem

63 Kč s DPH

-50%

125 Kč s DPH

Logo GP WebPay Logo: Akceptovány typy platebních karet

Parametry

Rok vydání 2014

Více informací

Vilém Walter
Rekonstrukční virtuální modely města Brna
Článek se zabývá třemi virtuálními rekonstrukčními modely města Brna k rokům 1400, 1645 a 1749. Pozornost je věnována nejen jejich charakteristice, ale také pramenům, z nichž se při vytváření modelů vycházelo, a jejich dobové podmíněnosti. Dále je zmíněn software použitý k tvorbě a prezentaci těchto modelů.

Václav Matoušek – Šárka Koukalová – Marcela Šášinková 
Letní a celoročně obývané vily a villegiatury v okolí Prahy na konci 19. a v prvých desetiletích 20. století.
Příspěvek k proměnám krajiny Čech v procesu modernizace české společnosti
Od počátku 50. let 19. století vznikaly v okolí Prahy prvé villegiatury – rekreační vilové kolonie pražské vyšší střední třídy. Venkovské villegiatury byly specifickým masovým projevem životního stylu moderní, zejména české buržoazie a zároveň významným krokem k urbanizaci venkovské krajiny. Rekreační venkovské villegiatury vznikaly zpravidla v těsné návaznosti na starší venkovská sídla v romantických krajinných scenériích říčních údolí, hojnosti lesů, skal, ruin středověkých hradů apod. Důležitou podmínkou existence villegiatury byla snadná dostupnost z Prahy, kterou zajišťovaly moderní dopravní prostředky – železnice a v menší míře parníky.

Tomáš Burda – Zbyněk Janoušek – Pavel Chromý
Historické hranice v prostředí GIS: správní regiony v česku 1920–2012
Příspěvek je věnován metodice vymezení hranic správního členění v Česku v prostředí GIS v několika časových horizontech a interpretaci příčin změn těchto hranic od roku 1920 do současnosti. Dosavadní neexistence historických správních hranic v digitální podobě limitovala řadu vědeckých výstupů různých disciplín. Výsledkem práce autorů je databáze správních hranic, která pokrývá území Čech a části Moravy a umožňuje jejich využití při převodu prostorových dat z historických pramenů, tvorbu rekonstrukčních map nebo identifikaci území rozsáhlých vnitřních periferií v blízkosti především krajských hranic. 

Jana Jíchová
Výzkum zločinu v česku z pohledu geografie
Výzkumu kriminality se tradičně věnuje řada oborů, které ji v závislosti na své specializaci studují s důrazem na její různé aspekty. Předkládaný článek se zaměřuje na pohled geografie a klade proto větší důraz na její prostorový kontext. Hlavní pozornost je věnována vývoji výzkumů kriminality na českém území s důrazem na studovaná témata, použité metody a územní měřítka. Zároveň je v článku reflektován vývoj studia kriminality zejména v evropských zemích, které dlouhodobě představují důležitý informační a inspirační zdroj pro český výzkum.