Historický atlas měst České republiky. Sv. 31. Jaroměř Zobrazit větší

Historický atlas měst České republiky. Sv. 31. Jaroměř

ISBN 978-80-7286-355-6

Nový produkt

Historický ústav, Praha 2020, 45 mapových listů

Více informací

Skladem

470 Kč s DPH

Logo GP WebPay Logo: Akceptovány typy platebních karet

Parametry

Rok vydání 2020

Více informací

31. svazek je věnován Jaroměři, dalšímu z východočeských věnných měst, pro která byl Historický atlas měst zpracován. Jaroměř se nachází ve staré sídelní oblasti v dosahu Hradce Králové, spadající do sféry vlivu Přemyslovců již v 10. století; specifikem je terénem výrazně vymezený půdorys historického jádra („město v hradbách“), k němuž se vztahují i některé topografické nejasnosti (jaroměřský hrad, poloha augustiniánského konventu ad.). Zásadním mezníkem z hlediska vývoje prostoru na předpolí města bylo založení pevnosti Ples (Josefov) na konci 18. století a s tím spjatá omezení i pro vlastní Jaroměř; z tohoto důvodu byl i Josefov, historické město a dnes administrativní součást Jaroměře, do atlasu v přiměřeném rozsahu pojat. Vlastní struktura atlasu je analogická jako ve všech předcházejících svazcích: úvodní historicko-urbanisticky zaměřená studie doprovozená černobílými vyobrazeními, jádro atlasu tvoří mapové listy, obsahující reprodukce starých map i množství map rekonstrukčních, vedle toho pak i kolmé letecké snímky města od 30. let 19. století anebo aktuální územní plán; součástí jsou reprodukce starých vyobrazení města. Atlas je opatřen standardním vědeckým aparátem (podrobný seznam publikovaných mapových a obrazových materiálů s komentáři, výběrová bibliografie k dějinám města). Dílo je přístupné i zahraničnímu publiku – podrobný seznam je k dispozici též ve verzi německé a anglické, podobně jako přehled dějin a především urbanistického vývoje města.