Dvory a rezidence ve středověku II. Skladba a kultura dvorské společnosti Zobrazit větší

Dvory a rezidence ve středověku II. Skladba a kultura dvorské společnosti

Logo GP WebPay Logo: Akceptovány typy platebních karet

Parametry

Rok vydání 2008

Více informací

Publikace Dvory a rezidence II. Skladba a struktura dvorské společnosti je druhým výstupem z tematicky zaměřených vědeckých setkání Dvory a rezidence ve středověku, které se zaměřují na problematiku středověkého dvora. Jak naznačuje podtitul, je svazek rozdělen do dvou tematických bloků. První, věnovaný „skladbě“, zohlednil převážně elementární badatelský přístup – snahu identifikovat dvorskou společnost a poznat její skladbu v rámci moci výkonné, soudní a správní, včetně jednotlivých sociálních kategorií osob vyskytujících se na středověkých dvorech. Druhé podtéma „kultura“ pak přiblížilo dvorskou společnost z hlediska projevů vita curialis, včetně ohlasu dvorské kultury mimo prostředí panovnického dvora. Ve stejném vymezení jsou také prezentovány jednotlivé studie, které potvrzují, že dvůr tvořil centrum politické i správní moci v rámci ovládaného teritoria a zároveň představoval zázemí pro vlastní kulturně–společenské projevy. Přijímal a reflektoval vnější podněty, aby se stal zdrojem inspirace pro aristokracii a měšťany, stejně jako pro intelektuály či umělce. Dvůr současně určoval a přitom stále modifikoval způsoby chování, a to nejen v rámci vlastní dvorské společnosti, ale také v širším okruhu osob, které s ním přicházely do styku. Jednotlivé články prvního podtématu rovněž prokazují základní a výchozí metodologické přístupy při identifikaci skladby dvora, na které by mělo být dále navazováno. Jako výzvu k dalšímu studiu, při hledání nových možností a postupů, je proto možné chápat příspěvky druhého podtématu, jež zatím připomínají jen některé aspekty dvorské kultury středověku.