Sleva! Orden und Stadt, Orden und ihre Wohltäter, Monastica Historia Band 4 Zobrazit větší

Orden und Stadt, Orden und ihre Wohltäter, Monastica Historia Band 4

ISBN 978-80-7286-340-2

Nový produkt

ISBN 978-3-901863-60-8 (Diözesanarchiv St. Pölten)
ISBN 978-80-7286-340-2 (Historický ústav AV ČR)

Více informací

Skladem

200 Kč s DPH

-20%

250 Kč s DPH

Logo GP WebPay Logo: Akceptovány typy platebních karet

Parametry

Rok vydání 2019
Autor Jiří M. HAVLÍK
Autor Jarmila HLAVÁČKOVÁ
Autor Karl KOLLERMANN

Více informací

Sborník s názvem Orden und Stadt, Orden und ihre Wohltäter vyšel jako čtvrtý svazek řady Monastica Historia. Přináší celkem 21 studií významných badatelů dějin řeholních institucí ve středoevropském prostoru z České republiky, Polska, Rakouska, Slovenska a Maďarska. Vydání sborníku předcházela konference stejného názvu konaná v Telči v září roku 2018, jejímž tématem byly vazby mezi řádem a jeho mecenáši zejména v městském prostředí v období raného novověku. Široce diskutované téma se promítlo také v obsahu (i objemu) vydané knihy, některé studie pojednávají o zakládání či mecenátu v širších souvislostech, jiné se orientují na detailně rozpracované případy. Příspěvky odkrývají různorodé typy mecenátu v prostředí různých řádů − jezuitů, dominikánů, augustiniánů, cisterciáků, barnabitů, či milosrdných bratrů, z ženských řádů jsou zastoupeny klarisky. Rozsah provedených výzkumů, které kniha vhodnými metodický postupy zpřístupňuje, ji činí cenným příspěvkem k bádání o raně novověkém monasticismu ve střední Evropě.