Czech Relations with the Nations and Countries of Southeastern Europe, Ladislav HLADKÝ et al. Zobrazit větší

Czech Relations with the Nations and Countries of Southeastern Europe, Ladislav HLADKÝ et al.

ISBN 978-953-8281-08-2

Nový produkt

Srednja Europa, Zagreb 2019, 410s.

Více informací

Skladem

240 Kč s DPH

Logo GP WebPay Logo: Akceptovány typy platebních karet

Parametry

Rok vydání 2019
Autor Ladislav HLADKÝ et al.

Více informací

Kolektivní monografie podává obsahově hutnou a přehlednou formou komplexní obraz kontaktů a vztahů mezi českými zeměmi a oblastí jihovýchodní Evropy od středověku až do současnosti. V 15 dílčích kapitolách jsou zde zpracovány nejenom styky Čechů se všemi slovanskými státy regionu (Slovinsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Černá Hora, Makedonie, vztahy československo-jugoslávské z let 1918–1991/1992, Bulharsko), ale i se zeměmi neslovanskými (Rumunsko, Moldavsko, Albánie, Kosovo, Řecko, Kypr, Turecko). Velkou předností knihy je, že vedle kontaktů politických a ekonomických podchycuje výraznou měrou rovněž styky kulturní, jež sehrávaly v dějinách vztahů mezi českými zeměmi a jihovýchodní Evropou mnohdy klíčovou roli, a to v celém jejich širokém spektru: od vazeb mezi jednotlivými národními literaturami, přes vzájemné vlivy v oblasti výtvarného umění, architektury, hudby, divadla a filmu, až po projevy spolupráce ve vědě a školství.
Čtenáře zřejmě překvapí, kolik Čechů v průběhu staletí přispělo svými rozličnými aktivitami ke kulturnímu a hospodářskému povznesení jihovýchodoevropského regionu, případně se publicistickou či vědeckou činností podílelo na šíření informací o něm doma i ve světě.

This collective monograph provides a succinct yet comprehensive picture of the contacts and relations between the Czech lands and Southeastern Europe from the Middle Ages to the present day. The 15 chapters examine not only the relations of Czechs with all of the Slavic countries of the region (Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Monte Negro, Macedonia, Czechoslovak-Yugoslav relations in the years 1918–1991/1992, Bulgaria) but also relations with non-Slavic countries (Romania, Moldavia, Albania, Kosovo, Greece, Cyprus, Turkey). One of the book’s greatest merits is that in addition to political and economic contacts, it devotes considerable attention to cultural contacts, which often played a key role in the history of relations between the Czech lands and Southeastern Europe across a wide spectrum, from connections within the different national literatures and reciprocal influences in the visual arts, architecture, music, theatre and film, to examples of collaboration in science and education.
Readers will likely be surprised to learn how many Czechs have, over the centuries, contributed to the cultural and economic betterment of Southeastern Europe through various activities and have promoted the sharing of information about the region both at home and abroad in their scientific and journalistic work.