Sleva! Moderní dějiny. Časopis pro dějiny 19. a 20. století 26/1 Zobrazit větší

Moderní dějiny. Časopis pro dějiny 19. a 20. století 26/1

ISSN 1210-6860

Nový produkt

Historický ústav, Praha 2018, 312s.

Obsah

Více informací

Skladem

140 Kč s DPH

-30%

200 Kč s DPH

Logo GP WebPay Logo: Akceptovány typy platebních karet

Parametry

Rok vydání 2018

Více informací

První časopis Moderní dějiny v roce 2018 otevírá studie Pavel Kladiwa The Transformation and Social Activation of Rural Areas. The Bohemian Lands in 1861-1914. (A preliminary outline if the issue), která pojednává o sociálních, ekonomických a kulturních proměnách venkova v celkovém procesu modernizace. Další studie Patrik Vedral Gender a náboženství v meziválečném Československu (1918–1938) objasňuje význam „ženské otázky“ v náboženském životě a činnosti církví v meziválečném Československu. Následná studie Markéta Skořepová Propagace katolicismu ve 20. století prostřednictvím prvků lidové zbožnosti. Komunikační prostředky pastorace děkana Jana Paulyho popisuje prostředky pastorační činnosti v dělnickém prostředí pražského Smíchova. Následující studie Martin Pelc Národní stadion. Polemiky o ústředním sportovišti Československa v letech 1918–1938 pojednává o projektech na vybudování reprezentativního „národního“ stadionu v Praze v období první ČSR. Další studie Jaroslav Valkoun – Eva Fischerová Britsko-dominiální vztahy, imperiální preference a imperiální ekonomická konference v Ottawě v roce 1932 osvětluje složitý proces osamostatňování a emancipace britských dominií po první světové válce. Následná studie Jan Herman Baťa, Židé a Steinův seznam (1938–1939) popisuje snahy vedení proslulé firmy Baťa o záchranu svých židovských zaměstnanců ve složitém období po mnichovské dohodě při narůstání protižidovských nálad ve společnosti a hrozbě další agrese ze strany nacistického Německa. Studie Alena Bubelová – Petra Zabilanská Český skauting za druhé světové války. Podle deníků Jarmila Burghausera se zabývá zatím málo známými aktivitami českého skautského hnutí v letech odboje za druhé světové války. Další studie Anna Blatecká Vedoucí představitelé nacistické trestnice Mírov v letech okupace (1938–1945) se věnuje represivním aktivitám nacistické okupační moci v době Protektorátu Čechy a Morava. Navazující studie Vojtěch Češík Kriminální komisař Richard Heidan (1893–1947). Životní osudy posledního vedoucího gestapa v Olomouci pojednává o represivních metodách gestapa ve významném moravském městě za druhé světové války. Následně studie Lukáš Blažek – Daniela Němečková Analýza revize retribuce v roce 1948 s využitím statistických metod se věnuje retribučnímu soudnictví po komunistickém převratu v únoru 1948. Poslední studie Miroslav Šepták Novinářská organizace v počáteční fázi reformního procesu (leden – březen 1968) pojednává o snahách novinářů vymanit se z cenzurní kontroly státní moci v počátečním období pražského jara. V oddílu Materiály je zařazena úvodní studie a edice příslušného dokumentu Jindřich Dejmek Málo známý list ze „západní“ politiky Pražského jara. Schůzka ministrů zahraničí Jiřího Hájka a Kurta Waldheima v Bratislavě dne 21. června 1968. Číslo tradičně uzavírají informační oddíly Kronika a Recenze.