Sleva! Moderní dějiny. Časopis pro dějiny 19. a 20. století 21/1 Zobrazit větší

Moderní dějiny. Časopis pro dějiny 19. a 20. století 21/1

ISSN 1210-6860

Nový produkt

Historický ústav, Praha 2013, 278s.

Více informací

Skladem

Upozornění: poslední kus skladem!

28 Kč s DPH

-50%

55 Kč s DPH

Logo GP WebPay Logo: Akceptovány typy platebních karet

Parametry

Rok vydání 2013

Více informací

První číslo časopisu Moderní dějiny v roce 2013 obsahuje následující studie a články: Torsten Lorenz Družstevnictví ve střední a východní Evropě v procesu utváření národních společností 1850-1940. Pokus o periodizaci, který se zamýšlí nad časovou a věcnou periodizací vývoje družstevnictví v uvedených oblastech Evropy jako součásti formování národních společností. Marek Šmíd Pojetí křesťanského státu v díle Rudolfa Iny Malého a Josefa Konstantina Miklíka pojednává a politických a společenských koncepcí dvou významných křesťanských myslitelů v konfrontaci s liberálně demokratickými poměry meziválečného Československa. Petr Prokš Postoj carského Ruska k nabídkám separátního míru s císařským Německem za „Velké války“ (1916-1917) osvětluje průběh zákulisního vyjednávání o případném uzavření separátního míru mezi oběma nepřátelskými mocnostmi, jeho odezvu v nejvyšších politických a vojenských kruzích Petrohradu a Berlína v souvislosti s celkovým průběhem první světové války. Vojtěch Raiman Návrat krále? Restaurační pokusy Karla Habsburského v Maďarsku v roce 1921 ve světle mezinárodních vztahů v Evropě se snaží postihnout důvody, které vedly Karla Habsburského k pokusům o návrat do Maďarska, a podat souhrnný přehled reakce na jeho snahy v zahraničí. Josef Toměš – Richard Vašek Beneš známý i neznámý. Obraz Edvarda Beneše v memoárech pamětníků zpřístupňují a komentují několik memoárových archivních textů, ať již jeho stoupenců nebo protivníků, které doplňují a mnohdy rozšiřují dosavadní znalosti o osobnosti Edvarda Beneše. Bohuslav Litera Soupeření centra a regionů ve stalinském Sovětském svazu od počátku 30. let do konce „velkého teroru“ v roce 1938 popisuje mocenské soupeření stalinského centra a struktur jednotlivých regionů Sovětského svazu v podmínkách vyostřujícího se vnitřního zápasu o další směřování komunistického impéria. Jiří Flégl Arizace židovského majetku na Vsetínsku v letech 1939-1945 se zabývá konkrétním průběhem a „právními“ i ekonomicko-mocenskými souvislostmi arizace židovského majetku, zejména živnostníků a podnikatelů, v souvislosti s celkovým procesem holocaustu na území Protektorátu Čechy a Morava. Peter Švík Ideová a koncepčná východiska zahraničnopolitického programu Rady slobodného Československa (1948-1953) odhaluje složitý proces formování československého zahraničního „odboje“ proti komunistickému režimu ve vyhrocené mezinárodní situaci za stupňující se studené války mezi Východem a Západem. Jaroslav Miller Neznámý příběh českého exilu II: „Československé sdružení v západní Austrálii“ 1968-1989 navazuje na svoji předcházející studii o exilu v Austrálii, opět na základě původních archivních pramenů, tentokrát o aktivitách českého exilu v podmínkách střetávání se „poúnorové“ a „posrpnové“ emigrace. Následuje oddíl Materiály: Bernadeta Ottmárová – Miroslav Kmeť Uznesenia vybraných uhorských stolic vo věci šířenka maďarčiny z 30. rokov 19, storočia v administrative a súdnictve vs. uhorská spoločnosť, sledují snahy legislativně prosadit privilegované uplatnění maďarštiny v administrativě, soudnictví, školství, kultuře a náboženském životě na Slovensku (Horním Uhersku) v podmínkách rozvíjejícího se nacionalismu. Jindřich Dejmek Pamětní spis Jana Pátka o aktivitách čs. velvyslanectví ve Velké Británii v srpnu 1968 zpřístupňuje důležitý dokument o postupu čs. diplomatů po srpnové okupaci v důležitém centu Západu, jakým je britský Londýn. Číslo tradičně uzavírají informační oddíly Kronika a Recenze.