Sleva! Moderní dějiny. Časopis pro dějiny 19. a 20. století 22/2 Zobrazit větší

Moderní dějiny. Časopis pro dějiny 19. a 20. století 22/2

ISSN 1210-6860

Nový produkt

Historický ústav, Praha 2014

Více informací

Skladem

125 Kč s DPH

-50%

250 Kč s DPH

Logo GP WebPay Logo: Akceptovány typy platebních karet

Parametry

Rok vydání 2014

Více informací

Druhé číslo časopisu Moderní dějiny v roce 2014 zahajuje studie Ondřeje Táborského „Osoba čestná“ aneb zrod politické kultury českého maloměsta se zaměřením na politické poměry, volební agitaci a společenskou strukturu českého maloměsta v posledních desetiletích existence habsburské monarchie na příkladu města Pardubice. Následuje studie Milana Hlavačky Cesta na výsluní. Emancipace české technické inteligence na přelomu 19. a 20. století, která osvětluje proces profesního a společenského vzestupu příslušníků technických oborů v souvislosti s rozvojem moderní pražské infrastruktury. Navazující studie Josefa Harny Slovakofilství českých „realistů“ v předvečer světové války pojednává o významu politických aktivit české realistické strany pro vzájemné sbližování českého a slovenského národa jako jednoho ze zdrojů pozdější koncepce společného československého státu. Další studie Bohuslava Litery Vzestup a pád rudého jezdectva v ruské občanské válce 1918-1920. Případ 1. jízdní armády popisuje formování a vojenské využití jezdeckých jednotek Rudé armády v občanské válce v Rusku. Druhá část studie Pavla Kladiwy Etnická klasifikace a institucionální zakotvení národnosti v Československu 1918-1938 se zaměřuje na právní normy a praktické postupy pro úřední registraci národnosti obyvatelstva v meziválečném Československu. Potom studie Sylvy Sklenářové Kulturní vztahy mezi Nizozemskem a Československem v letech 1918-1938 z pohledu Společnosti Nizozemsko – Československa přehledně seznamuje s bohatou škálou kulturních vztahů obou zemí v meziválečném období. František Emmert ve svém článku Právní institut tzv. říšskoněmeckého občanství v expanzivní a rasistické politice nacistického Německa v letech 1939-1945 se zabývá „právními“ normami a praktickým uplatňováním rasistické politiky v expanzivních výbojích nacistického Německa za druhé světové války. Následující studie Martina Klečackého Josef Ježek a Otto Bláha – cesta dvou četnických generálů před Národní soud seznamuje s osudy dvou vysokých četnických důstojníků v souvislosti se společenskými a politickými zvraty v Československu v důsledku první i druhé světové války. Drahomír Jančík a Tomáš Kalina v obsáhlé studii „Náš plán je geniální improvizací.“ Formování konceptu československé dvouletky a její rozporné výsledky (1946-1948) se věnuje otázce přípravy, průběhu a výsledkům hospodářské obnovy Československa po druhé světové válce. Petr Chalupecký a Zdenka Johnson ve společné studii Prosazování marxisticko-leninské politické ekonomie do monetárního myšlení v Československu v letech 1945-1955 popisují střetávání tradičních monetárních koncepcí liberální ekonomie z předválečného období s nastupujícími marxistickými přístupy a jejich finanční a měnové důsledky. V oddílu Materiály je zařazena dokumentární studie Gustava Novotného Zvláštní osud archiváře a historika v komunistickém/totalitním Československu. Příběh Antonína Verbíka (1934-1986), která seznamuje s životními a profesními osudy významného historika v politických a společenských poměrech komunistického Československa. Číslo tradičně uzavírají informační oddíly Kronika a Recenze.