Sleva! Moderní dějiny. Časopis pro dějiny 19. a 20. století 22/1 Zobrazit větší

Moderní dějiny. Časopis pro dějiny 19. a 20. století 22/1

ISSN 1210-6860

Nový produkt

Historický ústav, Praha 2014

Více informací

Skladem

125 Kč s DPH

-50%

250 Kč s DPH

Logo GP WebPay Logo: Akceptovány typy platebních karet

Parametry

Rok vydání 2014

Více informací

První číslo časopisu Moderní dějiny v roce 2014 zahajuje esej Petra Prokše 100. výročí vypuknutí „První světové války“ se základní bibliografií k uvedenému tématu. Následují studie: Pavel Kladiwa Etnická klasifikace a institucionální zakotvení národnosti v českých zemích 1880-1914, která pojednává o právních základech a praktických postupech pro úřední registraci národnosti obyvatelstva v Předlitavsku. Josef Tomeš Česká strana státoprávně pokroková v předvečer první světové války na jaře 1914 osvětluje ideové, politické a programové zásady českých státoprávních radikálů s uvedením jejich Manifestu z května 1914. Petr Prokš Rumunsko na rozcestí. Mezinárodní příčiny přechodu Rumunska na stranu dohody za „Velké války“ (červenec 1914 – srpen 1916) se zabývá problematikou mezinárodního postavení a válečné diplomacie Rumunska v souvislosti s vývojem válečné situace na Balkáně. Ferdinand Vrábel Občianska vojna na Urale a československé vojsko v Rusku – nové ruské pohľady a hodnotenia seznamuje s nejnovějšími výsledky bádání ruské historiografie o československých legionářích v Rusku. Marek Růžička Spor (nejen) o invalidovnu za první ČSR (1918-1938 ) se věnuje otázce péče o válečné invalidy v souvislosti s celkovou sociální politikou meziválečného Československa. Michal Hrib – Josef Harna Lesy a lesní politika v zákonech k první pozemkové reformě v meziválečném Československu přináší nové pohledy na celkový proces pozemkové reformy z hlediska lesních majetků. Blanka Jedličková Z republiky do protektorátu. Přehled a charakteristika dosavadní produkce k postavení ženy ve společnosti na sklonku první republiky a v protektorátu hodnotí dosavadní výsledky výzkumu uvedené problematiky v české historiografii. Peter Švík K činnosti a aktivitám Stredo- a východoevropského výboru při Európskom hnutiu v rokoch 1948-1953 pojednává o mezinárodních souvislostech „třetího“ (protikomunistického) odboje československé emigrace na Západě. Radmila Švaříčková Slabáková Narativní vzorce ve vyprávěních šlechty z Čech a Moravy o druhé světové válce nacismu se věnuje deníkům a osobním písemnostem šlechty jako historickému prameni. Roman Holec Pamäť šľachty na Slovensku vo vzťahu k totalitným režimom 20. storičia na príklade rodu Csáky osvětluje na konkrétním případě jednoho šlechtického rodu postoje šlechty k nacistickému a komunistickému režimu. Dita Jelínková Politika a každodennost v paměti šlechtičny. Reflexe „světem otřásajících událostí“ v egodokumentech Marie Theresie Kálnoky pojednává o názorech, životních hodnotách a politických postojích uvedené šlechtičny na základě jejích osobních písemností. Robert Kvaček Závěrečné slovo. Shrnutí průběhu a výsledků vědecké konference „Okupací nezlomeni“. K 75. výročí 15 .března 1939 uvádí zmíněný proslov našeho předního odborníka pro moderní dějiny na vědecké konferenci v Senátu Parlamentu České republiky. V oddílu Materiály je zařazena dokumentární studie Jan Kuklík – Jan Němeček Britové a atentát na Reinharda Heydricha, která přináší nové pohledy a dokumenty na mezinárodní souvislosti této významné akce protinacistické rezistence v Evropě. Číslo tradičně uzavírají informační oddíly Kronika a Recenze.