Profesoři pražské utrakvistické univerzity v pozdním středověku a raném novověku (1457/1458–1622) Zobrazit větší

Profesoři pražské utrakvistické univerzity v pozdním středověku a raném novověku (1457/1458–1622), M. Holá, M. Holý a kol.

ISBN 978-80-7286-375-4

Nový produkt

Academia / Historický ústav, Praha 2022, 652 s.

ISBN 978-80-200-3328-4 (Academia)
ISBN 978-80-7286-375-4 (Historický ústav AV ČR, v. v. i.)

Více informací

Skladem

556 Kč s DPH

Logo GP WebPay Logo: Akceptovány typy platebních karet

Parametry

Rok vydání 2022
Autor Mlada Holá
Autor Martin Holý a kol.

Více informací

Předkládaná kniha se zaměřuje na dosud málo probádanou problematiku profesorů pražské utrakvistické univerzity v pozdním středověku a raném novověku, konkrétně v období od definitivního prosazení kališnického charakteru Karlova učení v 50. letech 15. století po jeho převzetí jezuity v roce 1622. Na základě analýzy typově různých pramenů, v souladu s nejnovějšími metodologickými proudy a v komparaci s podobnými zahraničními projekty zkoumá terminologii spojenou s danou profesí, předpoklady jejího výkonu, sociální, geografickou, národnostní či konfesijní skladbu vyučujících pražské univerzity, jejich vzdělanostní curricula, samotné pedagogické i další působení na univerzitě, každodennost profesorů včetně jejich hmotného zázemí a jejich paralelní či následné kariéry po opuštění Karolina. Dále se soustředí na jejich knihovny, literární činnost, různé formy mecenátu či kontakty s evropskou obcí učenců. Rovněž zkoumá okolnosti úmrtí profesorů a místa jejich pohřbů. Nedílnou součást monografie tvoří přílohy, z nichž nejrozsáhlejší obsahuje biogramy takřka dvou set zkoumaných osobností.