Sleva! Řeholní kanovníci sv. Augustina v Lanškrouně. Dějiny a diplomatář kláštera Zobrazit větší

Řeholní kanovníci sv. Augustina v Lanškrouně. Dějiny a diplomatář kláštera

ISBN 978-80-7286-176-7

Nový produkt

Historický ústav, Praha 2010, 397s.

Více informací

Skladem

219 Kč s DPH

-40%

365 Kč s DPH

Logo GP WebPay Logo: Akceptovány typy platebních karet

Parametry

Rok vydání 2010
Autor Pavel KRAFL

Více informací

Kniha obsahuje monografické zpracování dějin kláštera řeholních kanovníků svatého Augustina v Lanškrouně, poskytuje kritickou edici všech listin týkajících se kláštera od jeho založení do odchodu konventu na úsvitu husitské revoluce (diplomatář). Připojen je rozsáhlý osobní, místní a věcný rejstřík k edici. Čtenář v knize nalezne rozsáhlou obrazovou přílohu dokumentující pečetě kanonie a listinný materiál.  Působení řeholních kanovníků svatého Augustina v Lanškrouně je vymezeno založením kláštera roku 1371 a odchodem konventu z Lanškrouna na počátku husitské revoluce. Fundátorem kláštera  řeholních kanovníků sv. Augustina zasvěceného  P. Marii, sv. Mikuláši a sv. Kateřině  byl litomyšlský biskup  Petr Jelito  (1368-1371). Fundace byla umístěna před město Lanškroun, který patřil litomyšlským biskupům. S dalšími konventy řádu (v Čechách, na Moravě, v Malopolsku) byl provázán konfraternitními dohodami. Výraznou kapitolou v dějinách kláštera byl spor o kostel v Nezamyslicích (na Moravě), který byl klášteru roku 1385 inkorporován a na počátku 15. století uzurpován knězem Mikem Filipovým z Čehovic. Spor byl po několik let řešen papežskými auditory. Hlavním pramenem  k dějinám kláštera  je listinný materiál  z archivu kláštera Všech svatých v Olomouci, dnes uložený v Moravském zemském archivu v Brně.

Activity of the  regular  canons of St. Augustine in Lanškroun dates back to the time between the foundation of the monastery in 1371 and the convent leaving Lanškroun at the beginning of the Hussite revolution. The monastery of  regular  canons of St. Augustine consecrated to the Virgin Mary, St. Nicholas and St. Catherine was founded by Petr Jelito, the Bishop of Litomyšl (1368-1371). The foundation was placed  just outside  the town of Lanškroun, which  belonged to the bishops of  Litomyšl. The monastery was interconnected with the other convents of the order (in Bohemia, in Moravia, and in Little Poland) by means of  confraternity agreements. A significant chapter in the history of the monastery was a dispute concerning the church in Nezamyslice (in Moravia), which was incorporated into the monastery in 1385 and,  at the beginning of the 15th century,  usurped by  the  priest Michek/Mik of Čehovice. Settlement of the dispute by papal auditors took several years. In the post-Hussite era,  the convent in Lanškroun settled at  the All Saints Church in Olomouc. The main sources for the history of the monastery in Lanškroun  are  documentary material from the archive of the All Saints Monastery in Olomouc, today deposited in the Moravian Archive in Brno in fund E 3 Augustinian Canons Olomouc. The book provides a critical edition of all documents regarding the monastery from its foundation till the convent’s leaving at the dawn of the Hussite revolution.