Sleva! Slovanský přehled 3/2014 Zobrazit větší

Slovanský přehled 3/2014

ISSN 0037-6922

Nový produkt

Historický ústav, Praha 2014

Více informací

Skladem

50 Kč s DPH

-50%

100 Kč s DPH

Logo GP WebPay Logo: Akceptovány typy platebních karet

Parametry

Rok vydání 2014

Více informací

Slovanské historické studie tvoří již pátým rokem součást Slovanského přehledu. Ten letos dosáhl stého ročníku. Při této příležitosti se změnila podoba obálky i vnitřní struktura Slovanského přehledu. Změnu doznala i periodicita vydávání časopisu, Slovanské historické studie nově vycházejí jako jeho třetí číslo. Letošní Slovanské historické studie – připravené fakticky již po třicáté deváté – přinášejí opět pět původních statí o dějinách východní a jihovýchodní Evropy. Společná práce Kateřiny Pražákové a Tomáše Sternecka „Rychlejší než větry, hbitější než všichni zajíci“. Útěk Jindřicha z Valois z Polska v pamfletu z roku 1574 detailně interpretuje dosud nepublikovaný latinsky psaný text, který pojednává o situaci v Polsko-litevském státě po útěku neúspěšného krále Jindřicha z Valois. Ten se uskutečnil v noci z 18. na 19. června 1574. Součástí příspěvku je i edice dokumentu, která analyzovaný pramen zpřístupňuje dalším badatelům. Studie Jiřího Kuděly Zemědělští kolonisté z českých zemí v Bosně a Hercegovině na konci 19. století se zabývá zemědělskou kolonizací Bosny, kterou v závěru 19. století organizovala rakousko-uherská vláda a do níž se přihlásila mj. také více než stovka českých rodin z Čech, Moravy a z oblasti ruské Volyně. Cílem akce bylo napomoci akulturaci a většímu ekonomickému rozvoji tehdejší zaostalé Bosny. Práce se opírá o původní archivní materiál, který autor získal výzkumem v Archivu Bosny a Hercegoviny v Sarajevu. Příspěvek Daniela Slavíka Katoličtí Srbové z oblasti Dubrovníku a Dalmácie se věnuje otázce zformování, rozvoje a zároveň i pozdějšího zániku komunity římskokatolických Srbů, kteří byli zhruba od 40. let 19. století až do druhé světové války početně sice nevelkým, ale politicky poměrně důležitým elementem v oblasti Dalmácie, zejména v její jižní části. Autor se pokouší vysvětlit etnické kořeny této komunity, její poměr k pravoslavným Srbům, Chorvatům a ke katolické církvi.
Stať Jany Škerlové Politická opozice v Království SHS (Jugoslávii) v letech 1929–1931 a postoj Československa se snaží na základě pramenného výzkumu provedeného v českých a zahraničních archivech o zmapování struktury politické opozice v Jugoslávii v období od vyhlášení královské diktatury v lednu 1929 do vydání oktrojované ústavy v září 1931. Jádrem článku je analýza postoje Československa, tehdejšího významného spojence královské Jugoslávie, k tamní opozici.
Martin Marek zaznamenává a hodnotí ve studii s názvem Bouřlivá léta: Baťovské podnikatelské aktivity v širší střední Evropě za druhé světové války vývoj a proměny podnikání koncernu Baťa za druhé světové války na území Maďarska, Rumunska, Bulharska a někdejší Jugoslávie. V práci jsou rekonstruovány institucionální a personální vazby mezi mateřskou společností ve Zlíně, jednotlivými dceřinými společnostmi působícími ve sledovaných zemích a rovněž s některými spřízněnými finančními centry sídlícími ve Švýcarsku a Spojených státech.