Nakladatelství Historický ústav

Nakladatelství Historického ústavu bylo jako samostatná organizační jednotka založeno na počátku 90. let 20. století. Poskytuje zázemí pro vydávání periodik i neperiodických publikací a zajišťuje rovněž smluvní vztahy s domácími i zahraničními institucemi a vydavatelskými domy, s nimiž ústav spolupracuje na vydávání výstupů vědecké činnosti.

Historický ústav pravidelně vydává sedm odborných recenzovaných časopisů:

 • Český časopis historický (vychází čtyřikrát ročně; se zaměřením na obecné bádání o českých a světových dějinách)
 • Slovanský přehled (třikrát ročně; se zaměřením na dějiny národů střední, východní a jihovýchodní Evropy)
 • Mediaevalia Historica Bohemica (dvakrát ročně; se zaměřením na dějiny středověku v kontextu středoevropského a evropského vývoje)
 • Folia Historica Bohemica (dvakrát ročně; se zaměřením na dějiny raného novověku v kontextu středoevropského a evropského vývoje)
 • Moderní dějiny (dvakrát ročně; se zaměřením na dějiny 19. a 20. století)
 • Historická geografie (dvakrát ročně; se zaměřením na historickogeografický a kartografický výzkumu)
 • Bolletino dell’Istituto Storico Ceco di Roma (jedenkrát za dva roky; nabízí zejména studie, které vznikly na základě činnosti a výzkumu zprostředkovaného Českým historickým ústavem v Římě).

Vedle periodických titulů zajišťuje Nakladatelství rovněž vydávání několika edičních řad, které pokrývají produkci monografií, sborníků, pramenných edic, encyklopedií a specializovaných bibliografických, biografických a kartografických děl vznikajících na základě výzkumné činnosti Historického ústavu.

 • Monografie (původní autorské či kolektivní vědecké práce k českým i obecným dějinám)
 • Edice (ediční zpřístupnění dobových pramenů)
 • Encyklopedie (encyklopedie, slovníky, bibliografické přehledy a katalogy)
 • Historické atlasy (mapové rekonstrukce a faksimile)

Celková produkce vědeckých titulů neperiodického charakteru, vydaných Nakladatelstvím samostatně nebo ve spolupráci s významnými domácími vydavateli vědecké literatury (např. Academia, Karolinum, Nakladatelství lidové noviny), dosahuje cca 15 publikací ročně.

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací